Bàn ghế, trang trí, thức ăn... mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn tất, giờ chỉ còn chờ khách vào